Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska świadczy usługi prawne m.in.:

 • Klientom indywidualnym,
 • podmiotom gospodarczym,
 • przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi oraz spółkom prawa handlowego, również z kapitałem zagranicznym i działających korporacyjnie,
 • podmiotom leczniczym i podmiotom związanym z rynkiem usług medycznych i ich finansowaniem,
 • organom władzy publicznej i jednostkom samorządowym.

Kancelaria oferuje:

 • pomoc prawną w prowadzeniu spraw sądowych. Radca Prawny Anna Kaczyńska występuje  jako pełnomocnik w postępowaniach  procesowych i nieprocesowych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych czy w sprawach dotyczących prawa pracy, a także a sprawach z elementami prawa międzynarodowego. Może także reprezentować Klientów przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a także przed sądami polubownymi w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolutions).
 • zaangażowanie w sprawę obejmujące wszystkie lub poszczególne, wybrane jej etapy: przedsądowy, sądowy i egzekucyjny (windykacja należności) jak również wsparcie prawne przy dokonywaniu czynności notarialnych.
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia takich jak m.in. pozew, wniosek, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, apelacja, zażalenie, odwołanie, skarga, skarga kasacyjna i inne nadzwyczajne środki zaskarżenia, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia),
 • różne formy pozasądowe pomocy prawnej:
  – konsultacje i porady prawne,
  – przygotowywanie i opiniowanie umów, procedur, regulaminów i innych dokumentów, aktów statutowych spółek i uchwał ich organów,
  – analizy, opinie i informacje prawne oraz pomoc przy zbadaniu i uregulowaniu pod względem zgodności z przepisami działalności przedsiębiorcy w danym obszarze  prawa.
 • obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości prawnych związanych z ich funkcjonowaniem oraz bieżącą działalnością gospodarczą i handlową,
 • możliwość wsparcia w procesie negocjacji z kontrahentami i w próbach polubownego zakończenia sporów prawnych.
 • organizację szkoleń dla przedsiębiorstw, np.  dla pracowników i kadry zarządzającej czy poszczególnych działów np. działu sprzedaży czy kadr (HR) w interesujących Klienta dziedzinach m.in. prawa umów, prawa pracy czy ochrony danych osobowych.