Pomoc prawna online

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska udostępnia także możliwość skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (online). W tym celu wypełniając dostępny na stronie formularz (tutaj) należy  wysłać wiadomość z opisem swojego problemu prawnego i sprecyzowanym pytaniem. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów Kancelaria podejmie z Państwem kontakt. Po zapoznaniu z wszystkimi istotnymi informacjami i dokumentami dotyczącymi sprawy Kancelaria prześle ofertę z wyceną i terminem realizacji usługi prawnej online (świadczonej przez e-mail). W przypadku ich akceptacji i akceptacji świadczenia usługi prawnej online na warunkach tu opisanych Kancelaria poprosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu wiadomością e-mail oraz o wpłatę umówionego wynagrodzenia na podany nr rachunku bankowego. Brak otrzymania umówionego wynagrodzenia w terminie dwóch dni roboczych od dnia akceptacji warunków świadczenia porady prawnej online  stanowić będzie rezygnację ze świadczenia przez Kancelarię takiej usługi.

Jednakże, jeśli charakter Państwa problemu prawnego wymaga bardziej tradycyjnego potraktowania, Kancelaria zastrzega sobie prawo by w miejsce konsultacji drogą elektroniczną zaproponować, w celu jak najlepszej ochrony Państwa interesów prawnych, konsultację osobistą w siedzibie Kancelarii.