Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Windykacja należności

m.in.:

  • kierowanie do Komorników wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych,
  • skarga na czynności komornika,
  • powództwo przeciwegzekucyjne