Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

m.in.

  • wnioski dłużnika lub wierzyciela o ogłoszenie upadłości,
  • wsparcie w postępowaniu upadłościowym obejmującym tak likwidację majątku dłużnika jak i w postępowaniu z możliwością zawarcia układu,
  • zgłaszanie wierzytelności  w imieniu Klientów będących wierzycielami upadłego