Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo spółek handlowych
i prawo gospodarcze

m.in.:

  • kompleksowa pomoc prawna przy rejestracji podmiotów lub rejestracji zmian podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) np. przy zmianach umowy spółki, zmianach wspólników, członków zarządu czy rady nadzorczej,
  • stałe lub doraźne wsparcie prawne w bieżącej działalności i rozwiązywaniu zagadnień dotyczących prawa gospodarczego i spółek handlowych,
  • opracowywanie dokumentów i projektów uchwał,
  • prowadzenie postępowań o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwał,
  • spory sądowe w zakresie odpowiedzialności członków zarządu sp. z o.o. za jej zobowiązania (art. 299 k.s.h.),
  • prawo ochrony konkurencji