Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo ochrony
danych osobowych

m.in.:

  • prawne wsparcie dla ADO i ABI (Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji) w tworzeniu dokumentów takich jak polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym czy we wdrażaniu wymaganych prawem procedur,
  • pomoc przy korzystaniu z klauzul umownych (zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
  • pomoc prawna w przypadku postępowań kontrolnych i realizowania zaleceń pokontrolnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)