Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo medyczne i związane z sektorem służby zdrowia

m..in.:

  • dochodzenie przez podmioty lecznicze zapłaty za świadczenia wykonane ponad limit zastrzeżony w kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. nadwykonania świadczeń medycznych),
  • cesje i subrogacje w zakresie wierzytelności przysługujących wobec podmiotów leczniczych