Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo karne
i prawo wykroczeń

m.in.:

występowanie w imieniu Klientów w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego lub oskarżyciela posiłkowego w przypadku pokrzywdzenia tak przestępstwem jak i wykroczeniem