Obszary praktyki i specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kaczyńska może służyć Państwu prawnym wsparciem w szeregu spraw i problemów związanych z różnymi dziedzinami i obszarami prawa tak w zakresie doradztwa prawnego jak i prawa procesowego (spory sądowe). Praktyka Kancelarii koncentruje się również na świadczeniu stałej, okresowej lub doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom.

Dominującymi obszarami specjalizacji są:

Prawo budowlane

m.in:

  • dochodzenie roszczeń o zapłatę na rzecz wykonawców i podwykonawców robót budowlanych,
  • solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców,
  • roszczenia związane z wadliwym wykonaniem robót