O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Studia prawnicze ukończyłam w 2010 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego. W latach 2007-2008 studiowałam prawo na Université de Pau et des Pays de l’Adour w Pau (Francja, Akwitania). Następnie odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi (2012-2014), zdobywałam także doświadczenie zawodowe podczas praktyk w Sądach, Prokuraturze i Izbie Skarbowej. W roku 2015 zdałam egzamin państwowy uzyskując tytuł zawodowy radcy prawego, złożyłam ślubowanie i zostałam wpisana na listę radców prawnych (nr wpisu: ŁD-2034). Jeszcze przed aplikacją radcowską, przez cały czas jej trwania oraz już jako radca prawny współpracowałam z renomowanymi łódzkimi kancelariami prawnymi, tak adwokacką jak i radcowską. Umożliwiło mi to praktykę zawodową z zakresu różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego (w tym  m.in. ochrony dóbr osobistych, postępowań odszkodowawczych, prawa umów, prawa spadkowego i rodzinnego), prawa gospodarczego i handlowego, prawa medycznego, prawa upadłościowego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego czy prawa ochrony danych osobowych. Uczestniczyłam w charakterze pełnomocnika w wielu postępowaniach sądowych reprezentując Klientów (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, także podmioty lecznicze) przed sądami powszechnymi. Mam także doświadczenie w zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych,  w tym także spółek handlowych z kapitałem zagranicznym.

By stale poszerzać swoje kompetencje i tym samym  zapewnić Klientom jak najwyższą jakość świadczonych usług systematycznie biorę udział w  specjalistycznych konferencjach i szkoleniach prawniczych. Jestem także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Brukseli (AEA-EAL  Association Européenne des Avocats – European Association of Lawyers) oraz mediatorką.

Obecnie na rynku usług prawnych również komunikacja w językach obcych jest ważnym narzędziem pracy. Dlatego ich znajomość jest także jednym z moich priorytetów. Posługuję  się językami angielskim i francuskim oraz świadczę pomoc prawną w tych językach. Prócz ukończonych studiów prawniczych  jestem  też absolwentką Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie miałam możliwość rozwijać znajomość języków francuskiego i angielskiego, a także zdobywać wiedzę w obszarze lingwistyki oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Realizując program tych studiów byłam m.in. stypendystką w Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers na francuskim Uniwersytecie w Pau. Pracę magisterską obroniłam w Zakładzie Literaturoznawstwa Francuskiego. Uczę się obecnie także języka greckiego.

Prawo jest sztuką łączenia i korzystania z wielu kompetencji i umiejętności, przede wszystkim gruntowej i wciąż pogłębianej wiedzy prawniczej, ale także zdolności analizy, interpretacji i argumentacji. Sztuką strategii i logiki. Sztuką słowa. Wierzę, że moje wielokierunkowe wykształcenie: prawnicze wsparte zawodową praktyką oraz filologiczne pozwoli mojej Kancelarii zaoferować Państwu profesjonalną i wyróżniającą się jakość usług. Zapraszam do współpracy.

Anna Kaczyńska