Kim jest radca prawny?

Poszukując prawnego wsparcia, przed dokonaniem wyboru komu zaufać i powierzyć swoją z reguły  bardzo ważną sprawę osobistą, majątkową czy rodzinną warto zwrócić uwagę na kompetencje i przygotowanie zawodowe prawnika, do którego zamierzamy się zwrócić.  Nie każdy bowiem prawnik wykonuje zawód zaufania publicznego. Takim zawodem jest natomiast radca prawny. Z zastrzeżeniem pewnych odrębnych trybów uregulowanych przepisami, absolwent prawa będący radcą prawnym prócz studiów ukończył także aplikację radcowską czyli specjalistyczny trzyletni etap kształcenia prawniczego, uzupełniony licznymi praktykami w sądzie i praktyką prawną realizowaną pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych a kwalifikacje zawodowe radcy prawnego potwierdza egzamin państwowy. Takie przygotowanie daje podstawę do profesjonalnego, rzetelnego i odpowiedzialnego świadczenia pomocy prawnej.

Radca prawny może w szczególności:

  • świadczyć pomoc prawną tak osobom fizycznym jak i prawnym,
  • reprezentować Klientów przed sądami we wszystkich sprawach zarówno cywilnych jak i karnych, przed sądami i trybunałami europejskimi oraz przed urzędami,
  • udzielać porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzać opinie prawne, pozwy i inne pisma procesowe, projekty umów i uchwał.

Co niemniej ważne, radca prawny należy do samorządu zawodowego, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej i przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 dostępna na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: kirp.pl).